CO2 uitstoot ProRail in vier jaar tijd 63% afgenomen

Uit gegevens van ProRail blijkt dat de totale CO2 uitstoot van ProRail met 63% is afgenomen. Hierbij worden alle vormen van directe CO2-emissie meegenomen, zoals gebruik van brandstoffen, elektriciteit en andere vormen van energie. Zo had ProRail in 2015 een totale uitstoot van 18282 ton CO2. In 2018 heeft ProRail dit gereduceerd naar 11528 ton CO2. De voornaamste winst werd behaald op elektriciteit. Opvallend is wel dat de CO2 uitstoot van het verwarmen van gebouwen en dienstreizen is toegenomen.
Uitstoot ProRail 2019

Afname van CO2 uitstoot

De afname van CO2 uitstoot is behaald op elektra en wisselverwarming. Dit zou voornamelijk komen door de overgang van grijze naar groene stroom in 2016. De wisselverwarming werd minder door slim gebruik, efficiënter gebruik en het reduceren van het totaal aantal wissels. Zo waren er in 2016 ongeveer 7000 wissels en is dit in 2019 gereduceerd naar 6669. Naar verwachting zal dit de komende jaren nog verder dalen.

Uitstoot ProRail per type

Toename CO2 uitstoot ProRail

Op het gebied van dienstritten en verwarming van kantoorpanden steeg de CO2 uitstoot. Volgens ProRail is dit te wijten aan het stijgende aantal dienstauto’s en elektra voorzieningen. Hier gaat de komende jaren hard aan worden gewerkt. Zo stappen steeds meer werknemers over op elektrisch rijden.

De CO2 uitstoot voor dienstreizen steeg ten opzichte van 2015 met 34%. Zo was dit in 2015 volgens ProRail 16,5 kiloton en in 2018 ongeveer 22 kiloton. Om de CO2 uitstoot van dienstritten te beperken wil ProRail voornamelijk gebruik gaan maken van elektrische auto’s.

Plannen 2020

In 2020 wilt ProRail de totale CO2 uitstoot reduceren tot maximaal 10 kiloton, zodat ProRail een voorbeeld is voor andere grote bedrijven. Tevens heeft ProRail het  doel gesteld om maximaal bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

In 2020 zet ProRail zich volledig in op de reductie. Zo zal het bedrijf komend jaar volledig overgaan op groene stroom. Daarnaast gaan steeds meer werknemers over op elektrische auto’s en verlaagt dit CO2 uitstoot.

 

Alle rechten voorbehouden 2020 - 2021 | Goedkoop-treinkaartje.nl

This window will automatically close in 15 seconds
Deel deze pagina!