Privacy & Disclaimer

Goedkoop-treinkaartje.nl hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee Goedkoop-treinkaartje.nl bedoelt. Wij zijn de partij die jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als Goedkoop-treinkaartje.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres;

 • Indien je jouw profiel verrijkt:

  • Voornaam en achternaam

Wanneer je deelneemt aan een actie/ wedstrijd

 • Persoonsgegevens die je achterlaat wanneer je deelneemt aan een actie of wedstrijd, op onze website of op onze social media pagina’s.

Wanneer je onze website bezoekt

 • Informatie over je surfgedrag op onze websites

 • Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.

 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres (geanonimiseerd en wordt niet gedeeld met derden), online identificatiemiddelen en informatie van je browser.

 • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer je contact met ons hebt via e-mail

 • Persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door jou verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons mailt of een brief stuurt, of wanneer je contact met ons opneemt via social media.

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

Verbetering van onze dienst

Wanneer je onze website hebt bezocht

Wij gebruiken de verzamelde informatie m.b.t. jouw activiteiten, interesses en sociale voorkeuren om onze website en dienst te verbeteren.

Om contact met je op te nemen

Wanneer je informatie bij ons hebt opgevraagd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen om jouw wensen door te spreken en de door jou gevraagde informatie aan je toe te zenden (bijvoorbeeld: reisadvies, antwoord op uw vraag of het informatie omtrent ticketprijzen).

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief te verzenden, waarmee we je op de hoogte houden van nieuws, tips en aanbiedingen.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een winactie

Om je te laten weten of je een prijs hebt gewonnen.

Wanneer je een verzoek om reisadvies, klacht of informatieverzoek hebt ingediend

Om jouw verzoek om reisadvies, klacht of informatieverzoek juist te kunnen behandelen.

Om de producten en diensten te leveren waar je ons om vraagt

We hebben je persoonsgegevens nodig om je account of boeking te beheren, om je de producten en diensten te leveren die je wilt kopen en om je te helpen met de bestellingen of terug storting waar je om vraagt.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren

Met de persoonsgegevens die je achterlaat, verbeteren wij onze producten continu, zodat je een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij Goedkoop-treinkaartje.nl willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research & development binnen Goedkoop-treinkaartje.nl. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, winkels, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om je te informeren over voor jou relevante reisaanbiedingen en nieuws
Wanneer je bij ons een vakantie boekt of je inschrijft, ontvang je af en toe van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws over onze diensten.

Je kunt je ieder moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de ‘afmelden’-link in onze mails, telefonisch (0180 – 457 777) of via e-mail (onlinemarketing@dejongintra.nl).

Om je gebruikservaring te personaliseren

Zie je online advertenties en andere marketingcommunicatie van Goedkoop-treinkaartje.nl en haar partners voorbijkomen die je op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar je surfgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat je vakanties ziet die perfect aansluiten op je interesses.

Door goed naar je persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat je interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing relevanter en interessanter voor je maken. Vandaar die gepersonaliseerde aanbiedingen!

We kunnen trouwens ook je reacties op onze online-advertenties meten. Dat doen we om je producten en diensten te kunnen bieden die beter aansluiten op je wensen.

Ontvang je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kun je je voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en Facebook. De partijen welke wij mee samenwerken voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij de partijen zelf. Mocht je toch een verzoek tot inzage willen doen, dan kun je aan Goedkoop-treinkaartje.nl richten, zodat wij contact opnemen met deze derde partijen voor het inwilligen van je verzoek.

Om u te herkennen tijdens een bezoek aan onze site – Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat je bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we je namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze je aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Cookie verklaring

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van je boeking

Voor het vastleggen van jouw boeking bij onze verschillende leveranciers, delen we jouw persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij uw boeking):

 • De vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, treinmaatschappij, cruiserederij, busmaatschappij, transfermaatschappij);

 • De accommodatie;

 • Een lokaal agentschap waar wij jouw accommodatie, lokaal transport of lokale activiteiten vastleggen;

 • De autoverhuurmaatschappij.

Uiteraard worden alleen de voor jouw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

 • Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;

In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven:

 • De geboortedata van alle reizigers;

Wanneer dit van toepassing is op uw boeking wordt de volgende informatie doorgegeven:

 • Gegevens van uw voertuig: merk, type, kenteken en kleur;

 • De gegevens van uw paspoort;

 • De door u aangegeven voorkeuren;

 • De door u aangeleverde informatie over uw gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt doorgegeven.

Voor het versturen van de nieuwsbrief

Om jouw onze nieuwsbrief te versturen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende software-aanbieders.

Voor het genereren van klantfeedback

Om klantfeedback te genereren worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen

Om relevante aanbiedingen aan je te tonen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Goedkoop-treinkaartje.nl B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna wissen we jouw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we jouw gegevens anoniem.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

 • het recht van op inzage van de verwerkte gegevens;

 • het recht op rectificatie/ herstellen van jouw persoonsgegevens;

 • het recht om vergeten te worden/ het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;

 • het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat je niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken;

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).

Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (denk aan de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Verwijderen van je persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Goedkoop-treinkaartje.nl B.V.

Indien je wilt dat Goedkoop-treinkaartje.nl B.V. jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

 • Een brief sturen naar Goedkoop-treinkaartje.nl, onder vermelding van “Verwijderen persoonsgegevens”:
  Goedkoop-treinkaartje.nl
  Antillenweg 17
  1339 KD Almere
 • Een e-mail sturen naar info@goedkoop-treinkaartje.nl

Wanneer u zich wilt uitschrijven op de nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@goedkoop-treinkaartje.nl

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke klacht te richten aan de Afdeling AVG gegevensbescherming:
info@goedkoop-treinkaartje.nl

Contactgegevens

Goedkoop-treinkaartje.nl
Antillenweg 17
1339 KD Almere
E-mail: info@goedkoop-treinkaartje.nl

Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Disclaimer

Alle gepubliceerde reizen op deze website worden uitgevoerd door:
Goedkoop-treinkaartje.nl
Antillenweg 17
1339 KD Almere

Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Laatste update: 25-5-2018

Pin It on Pinterest