Minder Rood Seinpassages

In de afgelopen 12 maanden is het aantal roodseinpassages teruggedrongen met 20% ten opzichte van 2016. Het aantal Stop Tonend Sein (STS) passages was in de afgelopen maand in totaal 106, waarbij in 26 gevallen het gevarenpunt werd bereikt. Een verbetering van de systemen en processen lijkt deze verbetering in gang te hebben gezet. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven werkt hier al enige tijd aan, omdat STS passages een serieus probleem zijn en het in potentie kan leiden tot een grote ramp. Het spoor wordt daarom voorzien van de vernieuwde versie voor automatisch remmen; Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB Vv).

De ATB Vv is een systeem dat ingrijpt wanneer een trein met een te hoge snelheid een rood sein nadert. De oorzaak van een STS passage is vaak een menselijke fout en een geautomatiseerd systeem kan dit risico wegnemen. Van Velthoven geeft aan dat het belangrijk is om te blijven investeren in vernieuwing en automatisering om menselijke fouten te voorkomen en veiligheid te vergroten.

Rood Seinpassages t/m 2016

Hoewel het aantal roodseinpassages stabiel is gebleven in 2014, 2015 en 2016 is er nog een flinke slag te slaan. Het aantal roodseinpassages in 2014 was 141, in 2015 waren het er 127 en in 2016 133.

*Totaal aantal roodseinpassages.

Rood Seinpassages in 2017

De verbeteringen aan het spoor lijken hun vruchten af te werpen. Een daling van 20% is in de afgelopen 12 maanden bereikt, maar het kan nog beter. In België hebben dezelfde verbeteringen in 40% minder STS passages geresulteerd.

Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020 | Goedkoop-treinkaartje.nl

This window will automatically close in 15 seconds

Deel deze pagina!