Werkzaamheden station Delft tot 2025

Steeds meer mensen reizen met de trein. Om aan de vraag te voldoen bereid ProRail station Delft voor op de toekomst. Zo is in 2017 de tweede tunnelbuis opgeleverd voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Den Haag en Rotterdam. Hiervoor zal in de komende jaren hard worden gewerkt aan het spoor.


Werkzaamheden Delft voor PHS

Om PHS mogelijk te maken bij Delft worden er twee nieuwe sporen aangelegd in de nieuwe spoortunnel. Hiervoor zijn vervolgens bovenleiding, beveiliging en tunneltechnische installaties noodzakelijk. Tevens wordt het nieuwe perron aangelegd en aangesloten op de stationshal van station Delft.

PHS tussen Den Haag en Rotterdam Centraal

Met het steeds drukkere treinverkeer wilt ProRail het traject tussen Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam en Rotterdam Centraal voorbereiden voor PHS. Met PHS moeten er per richting 8 InterCity’s en 6 sprinters tegelijkertijd rijden.

Spoortunnel in Delft

Bij de verbouwing van station Delft zijn twee spoortunnels gerealisseerd. Deze werden opgeleverd in 2015 en 2017. De faciliteiten voor de tweede tunnel worden in de komende jaren pas geïnstalleerd. De spoortunnel in Delft moet natuurlijk wel veilig blijven. Hiervoor wordt deze uitgerust met verschillende technieken en installaties, zoals signalering, ventilatoren, brandmelders, blusinstallaties en stilstand detectie.

Werkzaamheden aan spoor in Rijswijk

Op de grens van Delft en Rijswijk wordt de huidige spoorbrug vervangen voor een brug met vier sporen. De werkzaamheden van de spoorburg over de Kastanjewetering zullen pas eind 2024 worden afgerond.

Daarnaast wordt spoorwegovergang ‘t Haantje opgeheven. Deze zal plaats maken voor een veiligere en snellere onderdoorgang van ongeveer 250 meter. In het voorjaar van 2021 zal de spoortunnel in gebruik worden genomen en overgang ‘t Haantje worden opgeheven.

prorailSpoor werkzaamhedenTrein DelftTrein Den Haagtrein rotterdamTrein Schiedam