Werkzaamheden aan opstelterrein Lelystad

Ter voorbereiding op meer en snellere treinen op het traject tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL) wordt het opstelterrein bij Lelystad geupgrade. Meer treinen en drukte vraagt ook om meer capaciteit op het opstelterrein. Daarom heeft Volker Rail Nederland (VRN) de opdracht gekregen om extra ruimte te creëren voor 40 treinwagons en de faciliteiten te moderniseren.

Werkzaamheden VRN

VRN begint in augustus 2019 met de werkzaamheden op het opstelterrein in Lelystad. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaat uit het verwijderen, verlengen en aanleggen van spoor. Daarnaast worden serviceperrons vernieuwd en inspecitiepaden langs het spoor geplaatst.

OV SAAL

Het Openbaar Vervoer tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad wordt steeds drukker. Met oog op de toekomst is er meer capaciteit nodig. Niet alleen de capaciteit van het opstelterrein in Lelystad wordt vergroot, maar tevens wordt het spoor verdubbelt en zijn een aantal ‘keersporen’ toegevoegd aan het traject.

Op dit moment rijden er 12 treinen per uur tussen Schiphol en Lelystad. In de toekomst zal er op het traject ‘Spoorboekloos’ worden gereden.

Planning van werkzaamheden bij opstelterrein Lelystad

Het project loopt al sinds juni 2018 en zal in 20121 worden afgerond.

  • April – juni 2018: Beschikkingsaanvraag voor het realisatiebudget: het ministerie besluit of ProRail het geld krijgt voor deze verbouwing.
  • Juni – november 2018: Aanbestedingsprocedure.
  • November 2018: Opdracht gunnen aan een aannemer.
  • November 2018 – mei 2019: Details en puntjes op de i in het ontwerp van de aannemer.
  • Juli – augustus 2019: Start werkzaamheden.
  • Halverwege 2021: Werkzaamheden klaar. Vernieuwd opstelterrein gaat in gebruik.
ns vertragingOpstelterrein LelystadprorailSpoorboekloos rijdentrein nieuws