ProRail: Duurzaam spoor, vervoer en ontwikkeling

Het het stijgende aantal reizigers, treinen en ritten per jaar is groei van het spoor noodzakelijk. ProRail wilt dit natuurlijk wel op een duurzame en verantwoorde manier doen. Daarom neemt ProRail diverse maatregelen om een zo duurzaam mogelijk spoor en vervoer te realiseren. Hiervoor kijkt ProRail bij de ontwikkeling van projecten naar het zuinig verbruiken van materialen en het stimuleren van duurzame alternatieven.

Hergebruik van materialen

ProRail heeft als doelstelling om materialen in 2030 voor 95 procent te hergebruiken. Zo bespaart ProRail op de CO2-uitstoot voor de productie van materialen. Om hergebruik van materialen makkelijker te maken heeft ProRail een ‘marktplaats’ opgezet. Naar eigen zegge heeft ProRail tot nu toe zeven kiloton CO-2 bespaart met het hergebruiken van oude dwarsliggers.

Ook voor de vervanging van perrontegels bij station Bunde zijn materialen hergebruikt. Zo bestaat het nieuwe perron voor bijna 80% uit gerecyclede perrontegels van station Anna Paulowna. De tegels zijn opnieuw vermalen met extra cement, waarna deze konden worden geplaatst op het station.

Duurzame oplossingen

Naast het hergebruiken van materialen wordt er tevens gekeken naar vernieuwende projecten, zoals duurzame fietsenstallingen. ProRail test de opbrengst van zonnepanelen als dak voor fietsenstallingen. Op deze manier benutten zij de beschikbare ruimte optimaal voor vernieuwende duurzame oplossingen.

prorail