ProRail: 2 tot 8 miljoen ton CO2 besparing per jaar

Er is een hoop om te doen en bedrijven melden zich massaal om een deel te krijgen van het budget van 1000 miljard euro. Europa heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 uitstootvrij te zijn en stelt hiervoor een biljoen euro beschikbaar. Ook ProRail wilt meedoen aan de plannen en roept Frans Timmermans op om te pleiten voor investeringen in reizigerstreinen.

ProRail: besparing 2 tot 8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar

Uit een onderzoek dat in opdracht van ProRail is gedaan blijkt dat een goed Europees spoornetwerk voor 2 tot 8 mijloen ton aan CO2-uitstoot reductie per jaar kan zorgen. ProRail roept Timmermans dan ook op om de plannen om te nemen in de “Green Deal”.

De besparing van CO2-uitstoot zou volgens ProRail voornamelijk gerealiseerd worden doordat reizigers bewuste keuzes maken bij een verbetering van het spoornet. Zo worden reistijden minder, tarieven lager en kiezen reizigers vaker voor de trein in plaats van het vliegtuig. Zeker wanneer dit in heel Europa wordt doorgevoerd kan dit voor een enorme reductie zorgen.

Green Deal: Europese klimaatplannen

De omstreden Green Deal moet ervoor zorgen dat heel Europa in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Hiervoor worden diverse plannen gemaakt. De plannen lopen uiteen van het planten van 2 miljard bomen tot besparingsvoorstellen.

Critici van Green Deal

Uiteraard wekken de plannen een hoop kritiek op. Zo stellen critici de vraag of de plannen wel te rechtvaardigen zijn en of het geld eigenlijk wel beschikbaar is. Daarbij vragen andere zich af of landen die reeds geïnvesteerd hebben in duurzaamheid recht hebben op een vergoeding. Zij betalen immers wel voor landen die hier nog helemaal niets aan hebben gedaan en hebben de investering zelf al gedaan.

Duurzaam reizenprorailTrein Duurzaam