NS mist eind 2020 een half miljard euro

Vanwege de aanhoudende Coronamaatregelen dreigt NS een miljard tekort te komen eind 2020. In juni zou dat al een half miljard euro zijn. NS heeft doorlopende kosten, zoals de concessieprijs voor het rijden op het hoofdrailnet en de hogesnelheidslijn. Daarnaast betalen zij ProRail voor gebruik van het spoor. NS heeft het kabinet gevraagd om deze kosten kwijt te schelden, zolang de Coronamaatregelen standhouden.

Subsidie en verruiming

Het kabinet is bereid een subsidie van honderdenmiljoenen te schenken, maar het lijkt niet genoeg. ProRail heeft de betalingsregeling al verruimd van 30 naar 90 dagen. Ook dit lijkt uiteindelijk niet echt een oplossing voor het financiële verlies voor NS.

Anderhalvemetersamenleving en treinreizen

Hoewel diverse partijen hard nadenken over de anderhalvemetermaatschappij en het Openbaar Vervoer lijkt er nog niet echt een oplossing. Het is nagenoeg onmogelijk om deze afstand in de trein te bewaren. Mondkapjes lijken de grote winnaar, maar dan zou iedereen deze verplicht moeten dragen. Anders heeft het geen zin.

Alternatieven zijn duidelijke belijning en looproutes of een mobiele app, waarin je zitplaatsen kan reserveren.

Corona virusprorail